Sitoumus

Suomessa on noin 130 000 muistisairasta ihmistä. Tämä vaikuttaa yli miljoonaan suomalaiseen perheen ja sukulaisten välityksellä. Väestön ikääntyessä myös muistihäiriöisten määrä kasvaa.

Mitä voidaan tehdä ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi muistisairaille ihmisille ja heidän perheilleen?

Oikeus omaan elämään on turvattu

Tämä tarkoittaa sitä, että muistisairailla ja dementiapotilailla pitäisi olla oikeus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Heillä on oltava mahdollisuus saada hoitoa ja huomiota siellä, jotta he voivat elää hyvin.

Dementiaa sairastavien on myös voitava saada asuntoa. Niiden on oltava laadukkaita, ja siellä asuvilla ihmisillä on oltava oikeus auttaa ylläpitämään kykyjään.

Hyvä hoito ja palvelu on taattava

Dementia vaatii erityistä huomiota. Muistiongelmista kärsivillä on oikeus nopeaan diagnoosiin ja oikeaan hoitoon. Yhteiskunnan on mukautettava apu ja hoito yksilöllisesti kullekin henkilölle.

Perhehoidolle on annettava hyvät olosuhteet

Monissa tapauksissa, kun muistisairasta henkilöä hoitaa kotonaan sukulainen, se on yleensä vanhus. Tämä henkilö tarvitsee myös apua ja tukea selviytyäkseen raskaasta työstä. Eri tukiohjelmien avulla voidaan varmistaa hoitajan tarpeet.