Ehdokkaat

Suomessa dementiaan sairastuu vuosittain yli 13 000 ihmistä. Muistihäiriöt eivät koske vain vanhuksia. Suomessa on arviolta 5–7 tuhatta työikäistä muistisairautta ihmistä.

Ihmiset, joilla on pitkälle kehittynyt muistisairaus, tarvitsevat paljon apua ja tukea yhteiskunnalta. Kolme neljästä ympärivuorokautista hoitoa saavasta ihmisestä kärsii muistihäiriöstä.
Kansallisen ohjelman tavoitteena on rakentaa solidaarinen ja ikimuistoinen Suomi.

Tämän työn neljä pilaria ovat:

  1. Aivojen terveyden edistäminen
  2. Oikeat asenteet aivojen terveyteen ja hoitoon sekä muistihäiriöiden kuntoutukseen
  3. Muistisairaiden ja heidän omaistensa hyvän elämänlaadun varmistaminen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelun avulla
  4. Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen edistäminen.